Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Συνδυαστική κρούσης – Doppler


(Δύο εξισώσεις, τρεις άγνωστοι, ένας ζητούμενος)

Ένας ακίνητος παρατηρητής - ακροατής Π και δύο σώματα Σ1 και Σ2 βρίσκονται στην ίδια ευθεία ενός οριζοντίου επιπέδου, πάνω στην οποία τα Σ1 και Σ2 μπορούν να κινούνται χωρίς τριβές. Το σώμα Σ2 είναι ανάμεσα στον παρατηρητή Π και στο σώμα Σ1. Και τα δύο σώματα είναι εφοδιασμένα με ηχητικές πηγές, που εκπέμπουν ήχο ίδιας συχνότητας fs = 600 Hz. Αρχικά, ο παρατηρητής ακούει δύο ήχους, από τους οποίους ο ένας έχει συχνότητα 600 Ηz και ο άλλος έχει συχνότητα 680 Ηz. Κάποια στιγμή τα δύο σώματα συγκρούονται ελαστικά
και κεντρικά και ο παρατηρητής ακούει ξανά δύο ήχους, από τους οποίους ο ένας έχει συχνότητα 1700/3 Hz.
Να βρείτε:
α. Ποιες είναι οι ταχύτητες των δύο σωμάτων, πριν και μετά την κρούση τους.
β. Ποια άλλη συχνότητα θα ακούει, τελικά, ο παρατηρητής.
 (Δίνεται υΗ = 340 m/s.)

Απάντηση


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου