Όποιος σκορπίζει γνώση κερδίζει χαρά!!

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017


 ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 
                   (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 
       ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2002 ΕΩΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017


ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΕΛΛ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ      ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ        ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ        ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ       
20022002200220022002
20032003200320032003
20042004200420042004
20052005200520052005
20062006200620062006
20072007200720072007
20082008200820082008
20092009200920092009
2010201020102010
2010
2011201120112011
2011
2012 201220122012
2012
2013201320132013
2013
2014201420142014
2015 2015 2015  2015 .2015
2016  2016 20162016 2016 .
2017 .2017 2017 20172017 
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
                         ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ 2002 ΩΣ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟ 2007


ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΕΛΛ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ       ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ
20022002200220022002
20032003200320032003
20042004200420042004
20052005200520052005
20062006200620062006
20072007200720072007
20082008200820082008
20092009200920092009
2010201020102010
2010
2011 (α)(β)2011 (α), (β)2011 (α), (β)2011 (α), (β)
2011 (α), (β)
2012 (α)(β)  2012 (α), (β) 2012 (α), (β)  2012 (α), (β) 
2012 
20132013201320132013
20142014201420142014
20152015 201520152015
2016 (α),  (β)2016 20162016 (α),    (β)2016 (α),   (β)
2017 (α),  (β)2017201720172017

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ - 2016 - ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

1. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

2. ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(Από το Συνάδελφο Βαγγέλη Μαρούση)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ -  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ


1. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

2. ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(Από το Συνάδελφο Βαγγέλη Μαρούση)