Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Όταν από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων προκύπτει κίνηση με διακροτήματα
Έστω ότι ένας ταλαντωτής μετέχει ταυτόχρονα στις ταλαντώσεις
ψ1= 0,5ημω1t
ψ2= 0,5ημω2t
με τα ω1 και ω2 να διαφέρουν λίγο μεταξύ τους κατά ω1 – ω2 = δ
α) Με τη βοήθεια των παραπάνω διαγραμμάτων (α) και (β) που παριστάνουν, αντίστοιχα, τη διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων σε συνάρτηση με το χρόνο και την εξέλιξη της φάσης της πρώτης ταλάντωσης με το χρόνο, να εξάγετε την εξίσωση της κίνησης του ταλαντωτή και να δείξετε ότι αποτελείται από δύο παράγοντες που ο ένας μεταβάλλεται ...
Δείτε και "κατεβάστε":

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ - ΘΕΜΑ Β, πέντε ερωτήσεις.  ΜΕΡΟΣ 1ο

1. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα τρεις ταλαντώσεις που έχουν εξισώσεις:
x1 = 5ημ10t,     x2 = 5ημ(10t+π),     x3 = 10ημ(10t + π/6)   
i. H εξίσωση της συνισταμένης κίνησης θα είναι:
α) xολ = 15ημ(10t+π/6),   β) xολ = 20ημ(10t+7π/6),  γ) xολ = 10ημ(10t+π/6)
Όλα τα μεγέθη είναι στο S.I.
ii. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Δείτε:

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ – ΘΕΜΑ Γ,  ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ

Άσκηση με εξαναγκασμένη ταλάντωση έχει λίγες πιθανότητες  να τεθεί  στις Πανελλήνιες εξετάσεις . Οι λεπτομέρειες του φαινομένου καθιστούν αρκετά περίπλοκη τη θεωρητική του αντιμετώπιση και η δημιουργία μιας άσκησης όπου ο μαθητής δε θα χρειάζεται τίποτε περισσότερο από αυτά που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο είναι κατόρθωμα.
 Παρακάτω προσφέρω μια άσκηση που φτιάχτηκε με πολύ κόπο.

Το σύστημα του διπλανού σχήματος εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με τον τροχό να περιστρέφεται με σταθερή συχνότητα Το δοχείο περιέχει αέρα υπό υψηλή πίεση. Το σώμα δέχεται από τον αέρα δύναμη απόσβεσης της μορφής F = -bυ.
Κάποια στιγμή το σώμα βρίσκεται σε απομάκρυνση x = - 0,3 m από τη θέση ισορροπίας του, κινούμενο με ταχύτητα υ = +1,6 m/s με κατεύθυνση προς τη θέση ισορροπίας του. Στη θέση αυτή δέχεται δύναμη Fδ = +0,5 N από …
Δείτε:

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ – ΘΕΜΑ Β, έξι ερωτήσεις

Τα δύο κυκλώματα του σχήματος είναι πανομοιότυπα, δηλαδή οι συντελεστές αυτεπαγωγής των πηνίων, οι συχνότητες και οι χωρητικότητες των πηνίων είναι ίσες. Στο πρώτο κύκλωμα υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής της συ­χνότητας της πηγής-διεγέρτη ενώ στο δεύτερο της χωρητικότητας του πυκνωτή. Κατά τη διεξαγωγή ενός πειράματος, στο πρώτο κύκλωμα αυξάνουμε συνεχώς την συχνότητα της πηγής και …
Δείτε: