Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Τρίτη 31 Αυγούστου 2010

4 ερωτήσεις αντιστοίχησης στις μηχανικές α.α.τ

1. Η απομάκρυνση ενός σώματος που κάνει α.α.τ δίνεται από τη σχέση: x = Αημωt.
Να αντιστοιχήσετε τα μεγέθη της ταλάντωσης της Στήλης Α με τις τιμές τους, κατά τη χρονική στιγμή t = Τ/4, της Στήλης Β.
ΣΤΗΛΗ ΑΣΤΗΛΗ Β
1.ταχύτηταα. π/2
2.φάσηβ. 0
3.Δυναμική ενέργειαγ. -Αω2
4.επιτάχυνσηδ. -m(Aω)2
5.Δύναμη επαναφοράςε. m(Aω)2/2
Δείτε όλες τις ερωτήσεις κάνοντας κλικ εδώ

Τρίτη 24 Αυγούστου 2010

Απλές μηχανικές αρμονικές ταλαντώσεις. 15 Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Απλές μηχανικές αρμονικές ταλαντώσεις


ΘΕΜΑ 1ο (Ερωτήσεις ελέγχου Γνώσης – Κατανόησης της θεωρίας)

i) Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
(Περιλαμβάνουν μία πρόταση που συνοδεύεται από τέσσερις δυνατές απαντήσεις. Μία απ’ αυτές είναι σωστή. Ο υποψήφιος καλείται να την εντοπίσει χωρίς αιτιολόγηση. Η ορθή επιλογή αποδίδει στον υποψήφιο πέντε μονάδες).

Υποδείγματα ερωτήσεων αυτού του τύπου στην απλή αρμονική μηχανική ταλάντωση:
(Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της αρχικής φράσης και, δίπλα, το γράμμα ή τη σχέση που τη συμπληρώνει σωστά.).

1. Ένα σώμα μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση της οποίας η απομάκρυνση δίνεται από τη σχέση x = Aημωt. Τότε :
α. η μέγιστη ταχύτητα του σώματος είναι: ω2Α.
β. η μέγιστη αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης του σώματος είναι: ω2Α
γ. η μέγιστη δύναμη επαναφοράς που ασκείται στο σώμα έχει μέτρο mωΑ2.
δ. η μέγιστη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης έχει μέτρο ½ mω2Α.

Συνέχεια εδώ