Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΓΡΟΥ – ΘΕΜΑ Β

Δύο ηχητικές πηγές, που βρίσκονται στις θέσεις Π1 και Π2, ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και βρίσκονται σε φάση. Τα ηχητικά κύματα, που  εκπέμπουν, έχουν μήκος κύματος 1 m. Ένας  ακροατής μετακινείται από το σημείο Ν προς το σημείο P,  παράλληλα προς στο ευθύγραμμο τμήμα Π1Π2.  Η  ΜΝ είναι μεσοκάθετος στο Π1Π2. Κατά την κίνησή του ο ακροατής αντιλαμβάνεται ότι η ένταση του ήχου βαθμιαία εξασθενίζει, ώσπου στο Ρ γίνεται μηδέν για πρώτη φορά. Αν Π2Ρ = 3 m, τότε η απόσταση Π1Ρ είναι:
  α) 3,3 m,              β) 3,5 m,              γ) 3,8 m,              δ) 2,2 m.
i) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
Δείτε όλες τις ερωτήσεις εδώ.

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΘΕΜΑ Β

  Κατά μήκος μιας ελαστικής χορδής, που οι θέσεις ισορροπίας των μορίων της βρίσκονται πάνω στον άξονα x΄x, έχει αποκατασταθεί ένα στάσιμο κύμα. Στο σχήμα έχουμε επιλέξει μια κοιλία ως αρχή αξόνων κι έχουμε σχεδιάσει δεξιά απ’ αυτήν δύο στιγμιότυπα του στάσιμου κύματος τις χρονικές στιγμές t1 = 0 και  t2 = T/6 = 1 sec.
i)  Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις με Σ (αν είναι σωστή) ή με Λ (αν είναι λάθος).
α) Το μήκος κύματος των κυμάτων που δημιουργούν το στάσιμο είναι 2m.
β) Τη χρονική στιγμή t3 = 1,5 sec το σημείο Α της θέσης x = 4 m βρίσκεται σε απομάκρυνση 6 cm από τη θέση ισορροπίας του.
γ) Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Α είναι 2π cm/sec.
  ii) Να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς των προτάσεων β και γ. 

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011

ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΘΕΜΑ Β. Οι απαντήσεις

Οι αναλυτικές απαντήσεις στα ερωτήματα της ανάρτησης
ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΘΕΜΑ Β
 είναι εδώ.
Προτείνεται να ξανακατεβάσετε τις ερωτήσεις. Έχουν γίνει μικρές, αλλά σημαντικές παρεμβάσεις των μαθητών μου Παναγιώτη, Αντρέα, Μανώλη και Μιλένα.