Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν.

Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΘΕΜΑ Β. Οι απαντήσεις

Οι αναλυτικές απαντήσεις στα ερωτήματα της ανάρτησης
ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΘΕΜΑ Β
 είναι εδώ.
Προτείνεται να ξανακατεβάσετε τις ερωτήσεις. Έχουν γίνει μικρές, αλλά σημαντικές παρεμβάσεις των μαθητών μου Παναγιώτη, Αντρέα, Μανώλη και Μιλένα.