Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΘΕΜΑ Β (2ο μέρος) 5η ερώτηση

5. Ράβδος συγκρατεί στερεό με τριβή
 Άκαμπτη ομογενής ράβδος ΑΓ, με μήκος ℓ και μάζα Μ = 3kg , έχει το άκρο της Α αρθρωμένο και ισορροπεί οριζόντια. Στο άλλο άκρο Γ ασκείται σταθερή κατακόρυφη δύναμη F μέτρου 9Ν, με φορά προς τα κάτω.
Η ράβδος ΑΓ εφάπτεται στο σημείο Β με στερεό που αποτελείται από δύο ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R = 0,2m και r = 0,1m, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Η απόσταση του σημείου επαφής Β από το άκρο Γ της ράβδου είναι ℓ/4.

Ολόκληρο το θέμα σε pdf εδώ και μια αναλυτική απάντηση εδώ.

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΘΕΜΑ Β (2ο μέρος) 4η ερώτηση

4.  Κουβάς σε ισορροπία ...  Ούτε μια σταγόνα παραπάνω
Ο  τροχός του σχήματος βρίσκεται σε επαφή με λείο τοίχο κάθετο στο  πλάγιο επίπεδο. Έχει μάζα Μ = 6 kgr  και φέρει  τυλιγμένο στην περιφέρειά του ένα αβαρές σχοινί. Το σχοινί, εκτεινόμενο παράλληλα προς το πλάγιο επίπεδο, διέρχεται από το αυλάκι μιας τροχαλίας και στο  ελεύθερο άκρο του είναι δεμένος ένας άδειος κουβάς. Η γωνία κλίσης του πλάγιου επιπέδου είναι 30ο.
Ρίχνουμε σιγά – σιγά νερό στον κουβά.
Ολόκληρο το θέμα εδώ και η αναλυτική απάντηση εδώ.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΘΕΜΑ Β (2ο μέρος) 3η ερώτηση

3. Tα τουβλάκια
Η δοκός του σχήματος είναι ομογενής, έχει μήκος ℓ και βάρος W = 10 Ν. Σε α­πόσταση x = ℓ/4 από το άκρο Α της δο­κού έχουμε τοποθετήσει έναν αριθμό από τουβλάκια βάρους wτ  = 2 Ν το καθένα. Η δο­κός ισορροπεί σε οριζόντια θέση με τη βοήθεια ενός κατακόρυφου ελατηρίου που είναι στερεωμένο στο μέσο της Μ και ενός κατακόρυφου σχοινιού που είναι δεμένο στο άκρο της Β. Η σταθερά του ελατηρίου είναι  k = 1000 N/m.

Δείτε ολη την ερώτηση εδώ και μια λεπτομερή απάντηση εδώ.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΘΕΜΑ Β (2ο μέρος) 2η ερώτηση

                    2. Από την ισορροπία στο ... ημίτονο.
Ο τροχός του σχήματος μάζας Μ = 3 kgr αποτελείται από δύο ομόκεντρους δίσκους με ακτίνες R = 6 cm και r = 5 cm, που είναι κολλημένοι μεταξύ τους.
Ο μικρός δίσκος φέρει στην περιφέρειά του ένα αυλάκι μέσα στο οποίο είναι τυλιγμένο αβαρές μη εκτατό νήμα. Στο ελεύθερο άκρο του νήματος είναι δεμένο ένα σώμα μάζας m = 4,5 kgr.
Το σύστημα είναι σε ισορροπία.  Το ημίτονο της γωνίας φ είναι:
α)  3/2,    β) 0,6,    γ) 0,5
Αιτιολογείστε την απάντησή σας.

Κατεβάστε από εδώ την ερώτηση σε pdf και από εδώ μια λεπτομερή απάντηση.

Τρίτη 22 Μαρτίου 2011

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΘΕΜΑ Β (2ο μέρος) 1η ερώτηση

1.  Πώς να ζυγίσετε μια ... γωνία.
Δύο λεπτές, ισοπαχείς και ομογενείς ρά­βδοι ΟΑ και ΟΒ από το ίδιο υλικό, συγκολλούνται στο ένα άκρο τους Ο, ώ­στε να σχηματίζουν ορθή γωνία. Η ρά­βδος ΟΑ έχει μήκος ℓ = 0,2 m, ενώ η ράβδος ΟΒ έχει διπλάσιο μήκος 2ℓ. Το άκρο Α της ΟΑ συμπίπτει με το κέντρο ενός σφαιριδίου μάζας m = 1 kgr, που είναι κολλημένο στη ράβδο. Το σύστημα των δύο ράβδων, μπορεί να περιστρέφε­ται χωρίς τριβές, γύρω από οριζόντιο άξονα, κάθετο στο επίπεδο τους που διέρχεται από την κορυφή Ο της ορθής γωνίας.
Αβαρές οριζόντιο νήμα συνδέει το άκρο Β της ράβδου ΟΒ με το σώμα Σ, το οποίο μπορεί να ολισθαίνει πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς  k = 150 Ν/m.Το άλλο άκρο του ελατηρίου εί­ναι ακλόνητα συνδεμένο με κατακόρυφο τοίχο.
Αρχικά το σύστημα ισορροπεί έτσι ώστε με κατάλληλη επιμήκυνση του ελατηρίου η ράβδος ΟΒ να συγκρατείται κα­τακόρυφη όπως στο σχήμα.

Δείτε εδώ ολόκληρο το θέμα και εδώ την αναλυτική απάντηση.

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΘΕΜΑ Β (1ο μέρος) Απαντήσεις


Δείτε εδώ τις αναλυτικές απαντήσεις στο ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΘΕΜΑ Β (1ο μέρος)

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΘΕΜΑ Β (1ο μέρος)

Τοποθετούμε ένα σώμα στo δεξιό δίσκο ενός ζυγού και τον ισορροπούμε, με τους βραχίονές του σε οριζόντια θέση, με σταθμά βάρους w1. Λόγω κατασκευαστικού σφάλματος τα μήκη 1 και 2  των δύο βραχιόνων του ζυγού είναι  ελαφρώς διαφορετικά.  Γι’ αυτό αν τοποθετήσουμε το ίδιο σώμα στον αριστερό δίσκο του ίδιου ζυγού, εξισορροπείται με σταθμά διαφορετικού βάρους w2.
To πραγματικό βάρος w του σώματος είναι:

Η συνέχεια εδώ ...

Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ - ΘΕΜΑ  Α

Η σανίδα του σχήματος είναι ομογενής, έχει μήκος ℓ και βάρος w και ισορροπεί σε ορι­ζόντια θέση με τη βοήθεια δύο υποστηριγ­μάτων, τα οποία απέχουν από κάθε άκρο της ℓ/4. Ένας άνθρωπος με βάρος wA κινείται πάνω στη σανίδα από τη θέση του ενός υποστηρίγματος προς το πλησιέστερο άκρο της. Παρατηρούμε ότι η σανίδα αρχίζει να ανατρέπεται όταν ο άνθρωπος απέχει απόσταση x από το άκρο της. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει τη στιγμή ακριβώς της ανατροπής;
Δείτε εδώ όλες τις ερωτήσεις και εδώ τις αναλυτικές απαντήσεις.

Κυριακή 13 Μαρτίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2022

Δείτε εδώ τα θέματα του "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΚΗΣ"  2022 μαζί με τις λύσεις τους, καθώς  και των παλαιοτέρων ετών 2001 - 2022.

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011

ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ – ΘΕΜΑ Β, οι απαντήσεις.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις απαντήσεις στο

ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ – ΘΕΜΑ Β.

ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ – ΘΕΜΑ Β

Στο καρούλι του σχήματος, το σχοινί είναι τυλιγμένο έτσι ώστε η δύναμη F να ασκείται, μέσω αυτού, στο κάτω μέρος του κυλίνδρου. 
Παρατηρούμε ότι όταν είναι F = 10N, οι τροχοί ολισθαίνουν χωρίς να περιστρέφονται. Η ακτίνα του κυλίνδρου και των τροχών είναι, αντίστοιχα, R1 = 0,1m και R2 = 0, 2 m,  ενώ η μάζα του συστήματος είναι m = 3 kgr. 
α) Να υπολογίσετε την τριβή ολισθήσεως μεταξύ κάθε τροχού και του δαπέδου.
β) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του καρουλιού.

Μπορείτε να δείτε όλες οι ερωτήσεις εδώ. 

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011

ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΘΕΜΑ  A

Σε ένα σημείο Α ενός επιπέδου σχήματος ενεργούν δύο δυνάμεις κάθετες  μεταξύ τους, που βρίσκονται πάνω σ’ αυτό το επίπεδο. Κάθετος στο επίπεδο και σε απόσταση d από την F2 υπάρχει ένας άξονας zz΄ γύρω από τον οποίο το επίπεδο μπορεί να περιστρέφεται. Ο άξονας διέρχεται από ένα σημείο Ο που βρίσκεται πάνω στο φορέα της F1. Μια τρίτη δύναμη, η F3, εφαρμόζεται στο ίδιο σημείο Α και είναι παράλληλη στον άξονα zz΄. 
Aν F1, = F2 = F3 = F, τότε τα μέτρα των ροπών των δυνάμεων αυτών ως προς τον άξονα zz΄ είναι, αντίστοιχα:  
α) 0, Fd, 0,     β)  0,  0, Fd,     γ) 0,  Fd,  Fd,        δ) Fd,  Fd,  Fd

Δείτε όλες τις ερωτήσεις εδώ.

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011

ΚΥΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗ - ΘΕΜΑ B .  Οι απαντήσεις


Δείτε εδώ τις απαντήσες στο:
ΚΥΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗ-ΘΕΜΑ B

 ΚΥΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗ – ΘΕΜΑ Β


Μια ομογενής τροχαλία ακτίνας R έχει άξονα ακτίνας r, (r < R), πάνω στον οποίο είναι τυλιγμένο λεπτό νήμα. Τραβάμε το νήμα με σταθερή ταχύτητα υ οριζόντια προς τα δεξιά, έτσι ώστε η τροχαλία να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Τότε το κέντρο μάζας θα κινηθεί με ταχύτητα:

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Η συνέχεια εδώ:

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011

ΚΥΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗ. ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ. ΘΕΜΑ Α

Ένας τροχός κυλίεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει. Το κέντρο του τροχού κινείται με σταθερή ταχύτητα υcm. Τότε:
α) το μέτρο της συνισταμένης ταχύτητας όλων των  υλικών σημείων του τροχού, εκτός του κέντρου μάζας, δε διατηρείται σταθερό. Για παράδειγμα  η ταχύτητα κάθε σημείου της περιφέρειας του τροχού μεταβάλλεται από 0 ως cm,
β) υπάρχουν σημεία του τροχού που, κάποια στιγμή, έχουν μέτρο συνολικής ταχύτητας ίσο με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας,
γ) υπάρχουν σημεία του τροχού που στη διάρκεια κάθε περιστροφής, για κάποιο χρονικό διάστημα μικρότερο από τη διάρκεια μιας περιόδου, έχουν συνολική ταχύτητα με μέτρο μεγαλύτερο από το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας,
δ) υπάρχει ένα σημείο του τροχού που έχει πάντα ταχύτητα ίση με του κέντρου μάζας.
ε) τα σημεία της περιφέρειας του τροχού που βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το κέντρο του έχουν ταχύτητα ίση με υcm.

Συνέχεια ...

ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΑΞΟΝΑ-ΘΕΜΑ Β. Οι απαντήσεις
Δείτε εδώ τις απαντήσεις της ανάρτησης ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΑΞΟΝΑ.