Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν.

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ – ΘΕΜΑ Β

Στο καρούλι του σχήματος, το σχοινί είναι τυλιγμένο έτσι ώστε η δύναμη F να ασκείται, μέσω αυτού, στο κάτω μέρος του κυλίνδρου. 
Παρατηρούμε ότι όταν είναι F = 10N, οι τροχοί ολισθαίνουν χωρίς να περιστρέφονται. Η ακτίνα του κυλίνδρου και των τροχών είναι, αντίστοιχα, R1 = 0,1m και R2 = 0, 2 m,  ενώ η μάζα του συστήματος είναι m = 3 kgr. 
α) Να υπολογίσετε την τριβή ολισθήσεως μεταξύ κάθε τροχού και του δαπέδου.
β) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του καρουλιού.

Μπορείτε να δείτε όλες οι ερωτήσεις εδώ.