Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΑΞΟΝΑ–ΘΕΜΑ Β

Η αλγεβρική τιμή της γωνιακής επιτάχυνσης  με την οποία περιστρέφεται ένα στερεό σώμα  μεταβάλλεται με το χρόνο όπως δείχνει το διπλανό διάγραμμα.  Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα της αλγεβρικής τιμής της γωνιακής ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Στο διάγραμμα να φαίνονται  οι τιμές της γωνιακής ταχύτητας τις χρονικές στιγμές 1 sec, 2 sec,  και 5 sec. Θεωρείστε ότι τη στιγμή t = 0 sec η γωνιακή ταχύτητα του σώματος είναι 2 rad/sec.

Όλες οι ερωτήσεις εδώ.

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

Ανασκευή σχκήσεων σχολικού βιβλίου, 2η

Από μία ηχογόνο πηγή Π εκπέμπονται ηχητικά κύματα τα οποία μπορούν να φτάσουν στον ακροατή Α ή απευθείας (ακολουθώντας τη διαδρομή ΠΑ) ή αφού ανακλαστούν στον ανακλαστήρα Κ,  ακολουθώντας τη διαδρομή ΠΚΑ, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ.  ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ


Επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε τα βασικά κι επειδή η επανάληψη πρέπει να αρχίσει να τρέχει …
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το τετράδιο.