Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΑΞΟΝΑ–ΘΕΜΑ Β

Η αλγεβρική τιμή της γωνιακής επιτάχυνσης  με την οποία περιστρέφεται ένα στερεό σώμα  μεταβάλλεται με το χρόνο όπως δείχνει το διπλανό διάγραμμα.  Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα της αλγεβρικής τιμής της γωνιακής ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Στο διάγραμμα να φαίνονται  οι τιμές της γωνιακής ταχύτητας τις χρονικές στιγμές 1 sec, 2 sec,  και 5 sec. Θεωρείστε ότι τη στιγμή t = 0 sec η γωνιακή ταχύτητα του σώματος είναι 2 rad/sec.

Όλες οι ερωτήσεις εδώ.

ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. 3η

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΗΛΜ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΓΩΝΙΑ.
Η εξίσωση που περιγράφει την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μιας μονοχρωματικής ακτίνας φωτός που διαδίδεται κατά τη διεύθυνση x είναι:
α) Να βρείτε το δείκτη διάθλασης n του διαφανούς υλικού.

Η συνέχεια και η λύση της άσκησης εδώ.

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

Ανασκευή σχκήσεων σχολικού βιβλίου, 2η

Από μία ηχογόνο πηγή Π εκπέμπονται ηχητικά κύματα τα οποία μπορούν να φτάσουν στον ακροατή Α ή απευθείας (ακολουθώντας τη διαδρομή ΠΑ) ή αφού ανακλαστούν στον ανακλαστήρα Κ,  ακολουθώντας τη διαδρομή ΠΚΑ, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Συρραφή ή ανασκευή ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

Έχετε σκεφτεί ότι από τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου μπορούν να προκύψουν με συρραφή ή ανασκευή τους και άλλες πιο όμορφες (και ως εκ τούτου “επικίνδυνες”);  Αρκετά παιδευτήκατε με το κεφάλαιο των κυμάτων. Απολαύστε τώρα τους καρπούς του μόχθου σας. Το blog αφιερώνει το τριήμερο που ακολουθεί τρείς ασκήσεις εμπνευσμένες από αυτές του σχολικού βιβλίου. Εδώ, η πρώτη άσκηση.

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ.  ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ


Επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε τα βασικά κι επειδή η επανάληψη πρέπει να αρχίσει να τρέχει …
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το τετράδιο.

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΚΛΑΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΛΑΣΗ - ΘΕΜΑ Β, οι απαντήσεις.


ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΗ- ΘΕΜΑ Β ... πέντε εύκολα κομμάτια. Οι απαντήσεις εδώ.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΛΑΣΗ  -  ΘΕΜΑ Β … Πέντε εύκολα κομμάτια για εξάσκηση.

Από την πηγή Ο εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συχνότητας  f = 3∙1015 Hz, η οποία προσπίπτει κάθετα στη διαχωριστική επιφάνεια κενού – διαφανούς υλικού, διανύοντας τη διαδρομή ΟΑ  μήκους d =10 cm.
α)  Εξετάστε αν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ορατή.
β)  Πόσα μήκη κύματος αντιστοιχούν στη διαδρομή ΟΑ;
γ)  Αν κατά την είσοδο της ακτινοβολίας στο δεύτερο οπτικό μέσο το ποσοστό μείωσης του μήκους κύματος είναι 20%, πόσος είναι ο δείκτης διάθλασης του υλικού και πόση η ταχύτητα του φωτός στο εσωτερικό του;
Δίνονται:
c =3∙108 m/sec,  λ0,ιώδους = 400 nm,  λ0,ερυθρού = 700 nm.

Όλες οι ερωτήσεις εδώ.

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΚΛΑΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΛΑΣΗ  -  ΘΕΜΑ  Α

Μια μονοχρωματική ακτίνα φωτός διαπερνά τρία διαφορετικά οπτικά μέσα διάδοσης, ίδιου πάχους, ακολουθώντας την πορεία που φαίνεται στο σχήμα.
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή;
α) Το οπτικά πυκνότερο μέσο είναι το (β).
β) Στο υλικό (α) το μήκος κύματος της φωτεινής ακτίνας είναι μικρότερο απ’ ό,τι στα δύο άλλα.
γ) Στο υλικό που η ταχύτητα διάδοσης της ακτίνας είναι μικρότερη, είναι μικρότερο και το μήκος της διαδρομής που διανύει.
δ) Ολική ανάκλαση μπορεί να συμβεί όταν η ακτίνα προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια των μέσων (β) και (γ).


Δείτε εδώ όλες τις ερωτήσεις

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Δύο κεραίες εκπομπής


 Δύο κεραίες εκπομπής (ηλεκτρικά δίπολα), η μια στη θέση Π1 και η άλλη στη θέση Π2 σε απόσταση Π1Π2 = 24 m,  εκπέμπουν πανομοιότυπα αρμονικά  ραδιοφωνικά κύματα, ίδιου πλάτους και συχνότητας, με ίδια φάση. Λειτουργούν, έτσι, ως δύο σύγχρονες πηγές  αρμονικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.