Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι

 


Οι σανίδες Α και Β του σχήματος κινούνται μαζί, η μια ακριβώς πάνω στην άλλη, με κοινή ταχύτητα υ, κατά μήκος μιας λείας οριζόντιας επιφάνειας. Κάποια στιγμή η σανίδα Β συγκρούεται πλαστικά και μετωπικά με μια ακίνητη όμοια σανίδα C. Μετά τη σύγκρουση, οι σανίδες B και C κινούνται μαζί, και η σανίδα Α γλιστρά στην πάνω πλευρά της C και σταματά την κίνησή της σε σχέση με τη C στη θέση που φαίνεται στο σχήμα.

Ποιο είναι το μήκος κάθε σανίδας;

Και οι τρεις σανίδες έχουν την ίδια μάζα m, το ίδιο μήκος L και ίδιο σχήμα. Μεταξύ των Α και Β δεν υπάρχει τριβή, ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως μεταξύ των σανίδων A και C είναι μ. Η επιτάχυνση g λόγω βαρύτητας είναι γνωστή.  

Η Λύση σε pdf:

Η Λύση σε word:Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Ελαστική μετωπική κρούση δύο σφαιρών με αρχική ταχύτητα, όπου τελικά η μια ακινητοποιείται (δύο περιπτώσεις)

 

Δύο λείες σφαίρες Α και Β με μάζες mΑ και mΒ, που κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητες υΑ = 6 m/s και υΒ = 1,5 m/s, αντίστοιχα, συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά.

Α. Να βρείτε το λόγο mΑ/mΒ των μαζών των  δύο σφαιρών ώστε η σφαίρα Α μετά τη σύγκρουση να ακινητοποιηθεί αν οι ταχύτητες των δύο σφαιρών:


 α. έχουν την ίδια κατεύθυνση (ομόρροπες)

 

β. έχουν αντίθετη κατεύθυνση (αντίρροπες)


Β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα της σφαίρας Β και στις δύο περιπτώσεις.

Απάντηση: 

Α. α. 0,5,  β. 1,5.    Β. 4,5 m/s,  7,5 m/s

Η Λύση σε pdf:

H Λύση σε Word: