Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Όταν η τριβή δεν επαρκεί για να έχουμε μόνο κύλιση

   
 Ο τροχός του σχήματος είναι ομογενής, έχει μάζα m = 50 kg και ακτίνα R = 100 mm.
 Στην περιφέρειά του υπάρχει εγκοπή βάθους h = 40 mm, μέσα στην οποία είναι τυλιγμένο αβαρές λεπτό νήμα μεγάλου μήκους. Τη στιγμή t = 0, στο ελεύθερο άκρο του νήματος ασκούμε σταθερή δύναμη F με διεύθυνση παράλληλη προς το οριζόντιο επίπεδο, με τη βοήθεια της οποίας ο τροχός τίθεται σε κίνηση χωρίς το νήμα να γλιστράει στο αυλάκι.
Α. Αν ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής μs είναι 0,2 να εξετάσετε αν ο τροχός θα κυλίσει χωρίς ολίσθηση.
Β. Να υπολογίσετε τη επιτάχυνση του κέντρου μάζας του τροχού και τη γωνιακή του επιτάχυνση. 
Γ. Τη στιγμή t1 η ταχύτητα του κέντρου μάζας του τροχού είναι ίση με 20 m/s. Πόση είναι τότε η στροφορμή του τροχού ως προς άξονα κάθετο στο κέντρο του;

Πέμπτη 9 Απριλίου 2015ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ό,τι καινούργιο για το νΕο εξεταστικΟ σΥστημα θα το βρίσκετε εδώ