Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Απλές μηχανικές αρμονικές ταλαντώσεις. 15 Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Απλές μηχανικές αρμονικές ταλαντώσεις


ΘΕΜΑ 1ο (Ερωτήσεις ελέγχου Γνώσης – Κατανόησης της θεωρίας)

i) Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
(Περιλαμβάνουν μία πρόταση που συνοδεύεται από τέσσερις δυνατές απαντήσεις. Μία απ’ αυτές είναι σωστή. Ο υποψήφιος καλείται να την εντοπίσει χωρίς αιτιολόγηση. Η ορθή επιλογή αποδίδει στον υποψήφιο πέντε μονάδες).

Υποδείγματα ερωτήσεων αυτού του τύπου στην απλή αρμονική μηχανική ταλάντωση:
(Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της αρχικής φράσης και, δίπλα, το γράμμα ή τη σχέση που τη συμπληρώνει σωστά.).

1. Ένα σώμα μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση της οποίας η απομάκρυνση δίνεται από τη σχέση x = Aημωt. Τότε :
α. η μέγιστη ταχύτητα του σώματος είναι: ω2Α.
β. η μέγιστη αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης του σώματος είναι: ω2Α
γ. η μέγιστη δύναμη επαναφοράς που ασκείται στο σώμα έχει μέτρο mωΑ2.
δ. η μέγιστη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης έχει μέτρο ½ mω2Α.

Συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου