Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

1ο. Υγρό σε συγκοινωνούντα δοχεία - έμβολα

       1ο.   Υγρό σε συγκοινωνούντα δοχεία - έμβολα


Στο σύστημα των τριών συγκοινωνούντων δοχείων του σχήματος περιέχεται νερό μέχρι ορισμένου ύψους. Αποτελείται από τρείς κατακόρυφους κυλινδρικούς σωλήνες με εμβαδόν διατομής Αa = 12ˑ10-3 m2 ο αριστερός, Αb = 6ˑ10 –3 m2 ο κεντρικός, και Αc =  24 ˑ10 –3 m2 ο δεξιός. Η ελεύθερη επιφάνεια κάθε υδάτινης στήλης σε κάθε σωλήνα φράσσεται ερμητικά από ένα αβαρές  έμβολο, το οποίο δεν παρουσιάζει τριβές με τα τοιχώματα του σωλήνα. Τρία βάρη με μάζες ma, mb και mc, που τοποθετούνται πάνω στα έμβολα, καθορίζουν το ύψος κάθε υδάτινης στήλης, όπως φαίνεται στο σχήμα.
αΑν είναι γνωστό ότι οι μάζες των τριών βαριδιών έχουν τιμές 2 kg,  6 kgr και 8 kgr, να βrείτε ποια από αυτές αντιστοιχεί στην ma, ποια στην mb και ποια στην mc.
.......

Όλη η εκφώνηση εδώ
και η απάντηση εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου