Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

3ο. Δύο ομοαξονικά έμβολα

  
 Το δοχείο του σχήματος είναι γεμάτο με ιδανικό υγρό και κλείνεται ερμητικά με δύο κυλινδρικά έμβολα Ε1 και Ε2 που τα εμβαδά τους Α1 και Α2, αντίστοιχα, συνδέονται με τη σχέση Α1 = 4Α2. Οι άξονες των δύο εμβόλων βρίσκονται πάνω στην ίδια οριζόντια γραμμή, τη διακεκομμένη γραμμή του σχήματος σε απόσταση h από την οροφή. Κάθετα στην επιφάνεια του εμβόλου Ε1 ασκούμε δύναμη μέτρου F1, της οποίας ο φορέας ταυτίζεται με τον άξονα του εμβόλου.
Ι) Για να παραμείνουν τα έμβολα ακίνητα στις αρχικές τους θέσεις, πρέπει ταυτόχρονα στο έμβολο  Ε2 να ασκήσουμε κάθετη δύναμη στο κέντρο του, που έχει μέτρο F2 για το οποίο ισχύει:
                                             α. F2 = 4F1,     β.  F2 = F1,        γ.   F2 = F1/4
ΙΙ)  Η πίεση ΡΜ σε ένα σημείο Μ της οριζόντιας γραμμής των αξόνων των δύο εμβόλων είναι:
            α. ΡΜ = F1/A1   ή    ΡΜ = F2/A2,       β.     ΡΜ = F1/A1   +  F2/A2,     γ  ΡΜ = F1/A1   + Ρatm
ΙΙΙ) Αν στα σημεία της οροφής επικρατεί πίεση ίση με Patm τότε:
                    α. F1 = (Patmρgh)Α1,      β.  F1 = ρghΑ1,      γ. F1 =  (Patm + ρgh)Α

Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις.
Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας.
Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου