Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Πυροσβεστικό όχημα – σωλήνας πυρόσβεσης


Οι πυροσβεστικοί εύκαμπτοι σωλήνες, που χρησιμοποιούνται σε πυρκαγιές μεγάλων κατασκευών, έχουν εγκάρσια διατομή A1 = 32 cm2. Ας υποθέσουμε ότι σε ένα τέτοιο σωλήνα το νερό ξεκινά με πίεση P1 και με παροχή Π = 48 L/s. Ο εύκαμπτος αυτός σωλήνας φτάνει σε ύψος h = 10 m, πάνω σε μια τηλεσκοπική σκάλα ενός οχήματος πυρόσβεσης, και τελειώνει σε ένα ακροφύσιο που έχει εσωτερική διατομή A2 = 8 cm2.
α. Υποθέτοντας αμελητέες τις τριβές κατά την κίνηση του νερού στο σωλήνα, να υπολογίσετε την πίεση Ρ1 του νερού στην αρχή του  σωλήνα.

β. Έστω ότι ο παραπάνω σωλήνας πυρκαγιάς τροφοδοτείται από μια αντλία, η οποία λαμβάνει νερό, μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα διατομής 32 cm2, από έναν κρουνό εδάφους υπό πίεση Ρ0 = 7·105 N / m2. Πόση είναι η ισχύς που προσφέρει η αντλία στο νερό του σωλήνα;
Θεωρείστε τις πάσης φύσεως τριβές αμελητέες, το νερό ασυμπίεστο και τη ροή του στους σωλήνες στρωτή, καθώς και ότι η αντλία και ο κρουνός βρίσκονται στο ίδιο ύψος h = 0.

Δίνονται: Patm = 105 Ν/m2 και g = 10 m/s2


Απάντηση: 

1 σχόλιο :