Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Απλή Αρμονική Ταλάντωση. Δέκα ερωτήσεις


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Θέμα Α
1. Στην α.α.τ το πηλίκο της επιτάχυνσης του σώματος προς την απομάκρυνσή του από το κέντρο της ταλάντωσης  είναι, κάθε στιγμή, μέτρο της
α.  σταθεράς επαναφοράς
β.  γωνιακής συχνότητας
γ. (γωνιακής συχνότητας)2
δ. δύναμης επαναφοράς

2. Για ένα σώμα που εκτελεί α.α.τ η κινητική ενέργεια Κ δίνεται από τη σχέση Κ = Κοσυν2ωt. Η μέγιστη τιμή της δυναμικής  του ενέργειας είναι:
α.  Κο
β.  μηδέν
γ.  Κο/2
δ. αδύνατο να εκτιμήσουμε.

3.  Η δυναμική  ενέργεια ενός σώματος που ταλαντώνεται είναι συνάρτηση της απομάκρυνσή  του x από την κεντρική θέση της τροχιάς του. Αν λ είναι θετική σταθερά, η κίνησή του θα είναι α.α.τ  όταν:
α. U = λx2
β. U = -λx2/2
γ. U = k
δ. U = λx


Θέμα Β
1. Ένα σώμα εκτελεί α.α.τ πλάτους 4 cm. Σε ποια από τις παρακάτω απομακρύνσεις η ενέργειά του είναι κατά το ένα ήμισυ δυναμική και κατά το άλλο ήμισυ κινητική;    
α. 2 cm
β. 20,5cm
γ. 2.20,5 cm
δ. 3 cm

Δείτε:

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου