Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν.

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

ΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ Α  “ΕΞΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ”

Δύο σφαίρες κινούνται κατά μήκος μιας ευθείας με αντίθετες ορμές και συ­γκρούονται πλαστικά. Άρα:
α. Μετά την κρούση οι δύο σφαίρες θα έχουν αντίθετες ορμές.
β. Η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος μηδενίζεται.
γ. Πριν από την κρούση μεγαλύτερη κινητική ενέργεια είχε η σφαίρα με τη μεγαλύτερη μάζα.
δ. Περισσότερο μεταβλήθηκε το μέτρο της ορμής της σφαίρας με τη μεγαλύ­τερη μάζα.
ε. Η σφαίρα με τη μικρότερη μάζα θα χάσει, κατά την κρούση, περισσότερη κινητική ενέργεια.
Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παραπάνω προτάσεις ως σωστή ή λάθος.

Οι υπόλοιπες ερωτήσεις με τις απαντήσεις εδώ.