Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν.

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ


1. Ένα παιδί διασχίζει μια γέφυρα
Το παιδί με τα πατίνια, ξεκινάει τη στιγμή t = 0 από την αρχή ενός γεφυριού και τρέχει πάνω του με ταχύτητα υ = 5 m/sec. Το γεφύρι, βάρους w2 = 8000 Ν και μήκους L = 40 m, στηρίζεται πάνω σε δύο στηρίγματα καθένα από τα οποία απέχει 10 m από το πλησιέστερο άκρο του γεφυριού. Το βάρος του γεφυριού εφαρμόζεται ακριβώς στο μέσο του. 
Να εξάγετε, σε συνάρτηση με το χρόνο, τις σχέσεις που παρέχουν τις αντιδράσεις Ν1 και Ν­2 των δύο στηριγμάτων και να τις παραστήσετε γραφικά. 
Δίνεται το βάρος του παιδιού: w1 = 400 N.
Δείτε:

2. Κρούση – ταλάντωση και ισορροπία
Στο σχήμα, μια ομογενής άκαμπτη ράβδος μεγάλου μήκους ισορροπεί οριζόντια συγκρατημένη στα άκρα της με μια άρθρωση κι ένα κατακόρυφο σχοινί. Πάνω της ηρεμεί, αρχικά, ένα σώμα μάζας Μ στερεωμένο στο άκρο ενός ελατηρίου σταθεράς k, που έχει το φυσικό του μήκος. Ένα βλήμα μάζας  m κινούμενο με οριζόντια ταχύτητα υ, στην προέκταση του άξονα του ελατηρίου, συγκρούεται πλαστικά με το σώμα. Τριβές δεν υπάρχουν.
α) Να βρείτε το πλάτος ταλάντωσης του συσσωματώματος .
β) Να υπολογίσετε τη μέγιστη κι ελάχιστη τάση του σχοινιού.
Εφαρμογή για: w = 60 N, ℓ = 4 m, k = 100 N/m, M = 3 kgrm = 1 kgr, υ = 20 m/s και  g = 10 m/s2

Δείτε: