Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013


Δύο ομογενείς οριζόντιοι δίσκοι …


14.  Δυο ομογενείς οριζόντιοι δίσκοι μπορούν να περιστρέφονται γύρω από κοινό κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από τα κέντρα μάζας τους όπως φαίνεται στο σχήμα. Αρχικά περιστρέφεται μόνο ο δίσκος 1 ενώ ο 2 είναι ακίνητος. Η ροπή αδράνειας I1 του δίσκου 1 είναι άγνωστη ενώ του δίσκου 2 είναι  Ι2= 4 kg.m2. Κάποια στιγμή ο δίσκος 2 αφήνεται να πέσει πάνω στο δίσκο 1 με τον οποίο και προσκολλάται. Στο διάγραμμα φαίνεται πώς μεταβάλλεται η στροφορμή του δίσκου 1
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου 1 είναι:
α. 1 kg.m2       β. 4 kg.m2      γ. 5 kg.m2        δ. 6 kg.m2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου