Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

3. Άλλη μια “ανεβασμένη” σύνθεση με μια εύκολη και μια δύσκολη λύση

Και εδώ, η εύκολη λύση είναι αυτή όπου αξιοποιείται πλήρως η αρχή της επαλληλίας (xολ =x1 +x2 και υολ = υ1+ υ2), ενώ η δύσκολη λύση δεν είναι (κατά σύμπτωση;) και τόσο δύσκολη.

Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος Α1 και με κυκλική συχνότητα ω = 10 rad/s. Κάποια χρονική στιγμή (t = 0) και ενώ το σώμα διέρχεται από τη θέση με απομάκρυνση x1  = + 3 m, κινούμενο με ταχύτητα μέτρου 10 m/s, αρχίζει να ε­κτελεί και δεύτερη αρμονική ταλάντωση, ίδιας διεύθυνσης και γύρω από το ίδιο σημείο, με εξίσωση x2 = 2ημ10t  (S.I.). Η συνισταμένη ταλάντωση έχει τριπλάσια ενέργεια απ’ αυτήν που εκτελούσε αρχικά το σώμα.
Η εξίσωση της συνισταμένης ταλάντωσης είναι:
α. xολ = 23ημ(10π + π/6)
β. xολ = 2ημ(10π + π/2)
γ. xολ = (2 + 3 ) ημ(10π + π/6)
Α. Επιλέξτε την ορθή σχέση
Β. Αιτιολογείστε την επιλογή σας.