Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

2. Ποιες οι συνέπειες στην περίοδο ταλάντωσης αν διπλασιάσουμε την περίοδο διακροτήματος

 Ένα υλικό σημείο αναγκάζεται να κάνει ταυτόχρονα τις ταλαντώσεις:  x1 = Aημω1t  και  x2 = Aημω2t,  με τα ω1 και ω2 να διαφέρουν ελάχιστα κατά ω1 - ω2 = δ  > 0
Μειώνουμε το ω1  σε ω1΄,  έτσι ώστε ω1΄- ω2 = - δ/2. Αυτό έχει ως συνέπεια:
α) Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους να διπλασιαστεί. 
β) Το μέγιστο πλάτος από 2 Α  να γίνει 4 Α.
γ) Η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης να ελαττωθεί κατά 0,75δ.
i)  Nα χαρακτηρίσετε κάθε πρόταση ως σωστή ή λάθος.
ii) Να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς σας.