Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

Ενέργειες και επιτάχυνση στην α.α.τ

2η ερώτηση στην κατηγορία: Θέμα 2ο

Ένα σώμα μάζας m εκτελεί α.α.τ με κυκλική συχνότητα ω.
α) Να δείξετε ότι η σχέση: U  =  2  αποτελεί τη συνάρτηση μεταξύ

της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης (U) και της επιτάχυνσης (α) του σώματος.

β) Αν m = 2 kgr και η συνάρτηση της απομάκρυνσης με το χρόνο είναι: x = 2 2 ημ2t, να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν τη δυναμική και την κινητική ενέργεια σε συνάρτηση με την επιτάχυνση.

γ) Να παραστήσετε γραφικά τις παραπάνω συναρτήσεις σε κοινό σύστημα ορθογωνίων αξόνων, πάνω στους οποίους να τοποθετήσετε τις μέγιστες και τις ελάχιστες τιμές των μεγεθών, καθώς και τις τιμές τους όταν U = K.

Δείτε την ερώτηση με την απάντησή της κάνοντας κλικ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου