Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν. Φ. Ντοστογιέφσκι

Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Αρχική θέση º Ακραία θέση (4 περιπτώσεις)


1.   Το σώμα ισορροπεί στη θέση Ι προσαρτημένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = 100 Ν/m, όπως στο σχήμα. Τη στιγμή t = 0 ενεργεί πάνω του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F = 10 Ν. Τριβές δεν υπάρχουν. α) Δείξτε ότι το σώμα θα κάνει α.α.τ και υπολογίστε το πλάτος (Α) και την περίοδό της (Τ).
β) Υπολογίστε τη ταχύτητα και την επιτάχυνσή του τη στιγμή t = T/4.

Οδηγίες για τη λύση:
Γνώσεις που πρέπει να ανακληθούν:
Ι. Η δύναμη ελατηρίου παρέχεται από τη σχέση:
Fελ= k(παραμόρφωση).
H παραμόρφωση, επιμήκυνση ή συμπίεση του ελατηρίου, μετριέται σε σχέση με το φυσικό μήκος του.
IΙ. Για να εκτελεί α.α.τ ένα σώμα πρέπει, για τη συνισταμένη των δυνάμεων που ενεργούν πάνω του,  να ισχύει:  ΣF = -Dx  (1), όπου x η απόσταση (απομάκρυνση) του σώματος από τη θέση όπου ΣF = 0 (θέση ισορροπίας).
Η συνέχεια της λύσης και οι υπόλοιπες ασκήσεις με τις λύσεις τους βρίσκονται εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου