Όποιος σκορπίζει γνώση κερδίζει χαρά!!

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Μέγιστο κι ελάχιστο μέτρο της Fελ στον απλό αρμονικό ταλαντωτή ελατήριο – σώμα

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου