Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν.

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ - ΜΑΖΑΣ  ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΜΕΡΟΣ 1ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ


Στο Πρότυπο του Απλού Αρμονικού Ταλαντωτή ελατήριο – μάζα, που μελετήσαμε, το “αβαρές και υπακούον στο νόμο του Hooke” ελατήριο ήταν οριζόντιο. Έννοιες, όπως ο νόμος του Hooke και η ελαστική δυναμική ενέργεια, μας οδήγησαν εύκολα στην εξαγωγή σχέσεων όπως είναι η συνθήκη α = -ω2x  για την α.α.τ. και η εξίσωση της μηχανικής ενέργειας του απλού αρμονικού ταλαντωτή.
Όμως, στην πράξη, μας είναι πιο προσιτή η μελέτη της ταλάντωσης ενός συστήματος κατακόρυφου ελατηρίου – μάζας, όπου το ένα άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο στήριγμα και στο άλλο του κρέμεται ή στηρίζεται ένα σώμα.  Επειδή στην περίπτωση αυτή πρέπει να λάβουμε υπόψη και το βάρος του σώματος, στο μυαλό πολλών μαθητών επικρατεί σύγχυση. Η πρώτη τους σκέψη είναι ότι το βάρος και η βαρυτική δυναμική ενέργεια θα επηρεάσουν την εξίσωση της α.α.τ. και τη μηχανική της ενέργεια, πιθανώς δε και τη συχνότητα ταλάντωσης του συστήματος.
Στόχος των όσων αναφέρονται πιο κάτω είναι όχι μόνο να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα αλλά και να καταδειχτεί η πραγματική διάσταση του θέματος “κατακόρυφο ελατήριο-μάζα”, που πολλές φορές διδάσκοντες και διδασκόμενοι το αντιμετωπίζουμε με προχειρότητα.

Δείτε: