Όποιος σκορπίζει γνώση κερδίζει χαρά!!

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013


Ζεύγος δυνάμεων σε τροχό που κινείται σε οριζόντιο δάπεδο 


4.  Ένας ομογενής τροχός κυλίεται χωρίς ολίσθηση πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με υcm = 10 m/sec και περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω = 10 rad/sec. Υπολογίστε τη ροπή ζεύγους δυνάμεων, συνεπίπεδων με τον τροχό, που θα χρειαστεί ώστε ο τροχός να σταματήσει σε 10 sec χωρίς να ολισθήσει.
Δίνεται η ροπή αδράνειας ως προς το κέντρο του τροχού: I = (1/2)mR2  = 10 kg.m2  και ότι η ροπή του ζεύγους διατηρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κίνησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου