Όποιος σκορπίζει γνώση κερδίζει χαρά!!

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Ομογενής τροχός με τη βοήθεια σχοινιού ανέρχεται σε πλάγιο επίπεδο 

2. Ομογενής τροχός μάζας m = 2 kgr κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε πλάγιο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30ο. Στην περιφέρειά του υπάρχει εγκοπή αμελητέου βάθους. Μέσα στην εγκοπή είναι τυλιγμένο αβαρές λεπτό νήμα μεγάλου μήκους. Στο ελεύθερο άκρο του νήματος ασκούμε σταθερή δύναμη F με διεύθυνση παράλληλη προς το πλάγιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα και μέτρο κατάλληλο ώστε ο τροχός να κινείται με υcm = σταθ. 

Τότε το μέτρο της F είναι:
  α) 0 Ν,           β)  2 Ν,         γ) 5 Ν.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Δίνεται: g = 10m/sec2

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου