Όποιος σκορπίζει γνώση κερδίζει χαρά!!

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Μια ομογενής ράβδος μπορεί να περιστρέφεται... 


10. Μια ομογενής ράβδος μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το πάνω άκρο της, χωρίς τριβές.
Αρχικά, η ράβδος ισορροπεί στην κατακόρυφη θέση.  Ασκούμε στο άκρο Α της ράβδου δύναμη σταθερού μέτρου F η οποία διατηρείται διαρκώς κάθετη στη ράβδο.
Α.  Αν η μέγιστη γωνία κατά την οποία η ράβδος εκτρέπεται από την κατακόρυφο με τη βοήθεια της δύναμης F είναι 60ο, τότε το μέτρο της δύναμης αυτής είναι:
α. 3mg/π,       β. 3mg/4π,      γ.  mg
      Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου