Όποιος σκορπίζει γνώση κερδίζει χαρά!!

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΙΔΙΕΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ κ.λπ.

1. Σύνθεση με ταχύτητες (Μια απλή άσκηση για … ζέσταμα)
Ένα σώμα εκτελεί μια σύνθετη ταλάντωση που είναι αποτέλεσμα της υπέρθεσης δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Η εξίσωση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για κάθε μία από τις επιμέρους ταλαντώσεις είναι:
υ1 = υ1,maxσυν(ωt + 2π/3)  (S.I.)   και υ2 = 2συνωt (S.I.)
Η εξίσωση της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει δίνεται από τη σχέση
x = 0,2ημ(10t+θ)  (S.I)
 Δύο από τις παρακάτω τρείς εξισώσεις αντιστοιχούν στις σχέσεις απομάκρυνσης – χρόνου των συνιστωσών ταλαντώσεων:
i.   x = ημ(10t+2π/3),  
ii.  x = 0,2ημ(10t+2π/3),  
iii. x = 0,2ημ10t.
Α. Επιλέξτε: α. i, ii,   β. i, iii,   γ. ii, iii
Β. Αιτιολογείστε την επιλογή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου