Όποιος σκορπίζει γνώση κερδίζει χαρά!!

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

2. Ποιες οι συνέπειες στην περίοδο ταλάντωσης αν διπλασιάσουμε την περίοδο διακροτήματος

 Ένα υλικό σημείο αναγκάζεται να κάνει ταυτόχρονα τις ταλαντώσεις:  x1 = Aημω1t  και  x2 = Aημω2t,  με τα ω1 και ω2 να διαφέρουν ελάχιστα κατά ω1 - ω2 = δ  > 0
Μειώνουμε το ω1  σε ω1΄,  έτσι ώστε ω1΄- ω2 = - δ/2. Αυτό έχει ως συνέπεια:
α) Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους να διπλασιαστεί. 
β) Το μέγιστο πλάτος από 2 Α  να γίνει 4 Α.
γ) Η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης να ελαττωθεί κατά 0,75δ.
i)  Nα χαρακτηρίσετε κάθε πρόταση ως σωστή ή λάθος.
ii) Να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς σας.
            

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου