Η φύση αγαπά την αλήθεια, και η αλήθεια της φύσης διεκδικεί το δικαίωμα να εκτίθεται μόνο σε όσους την ποθούν.

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ L-C ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

Και στα δύο κυκλώματα δίνονται:  Ε = 10 V, r = 0, C = 100μF, L = 10 mH. Στο αριστερό κύκλωμα οι δύο ίσες αντιστάσεις R2 είναι 5 Ω η καθεμιά, ενώ στο δεξί η R1 είναι ίση με 10 Ω.  Αρχικά ο μεταγωγός και στα δύο κυκλώματα βρίσκεται στη θέση (1) και οι αντιστάσεις διαρρέονται από σταθερά ρεύματα.  
Τη στιγμή t = 0 μεταφέρουμε ακαριαία και στα δύο κυκλώματα το μεταγωγό στη θέση (2).
Α) Να βρείτε …..
Δείτε:

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου