Όποιος σκορπίζει γνώση κερδίζει χαρά!!

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ:

·     Α.Α.Τ.: Μια ιστορία, ο κύκλος αναφοράς και το στρεφόμενο διάνυσμα

·     Α.Α.Τ.: Μια ιστορία, ο κύκλος αναφοράς και το στρεφόμενο διάνυσμα

·     Α.Α.Τ.: Μια ιστορία, ο κύκλος αναφοράς και το στρεφόμενο διάνυσμα  ταλάντωση, (με αναλυτικές  απαντήσεις)


  • Κ.ά.